ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Οι υπηρεσίες μας αφορούν κυρίως:

Επίσης αναλαμβάνουμε

01. Μελέτες οικοδομικών έργων (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά)

02. Σύνταξη προυπολογισμών. Επιμετρήσεις

03. Διεκπαιρέωση φακέλων (έκδοση αδειών από τις αρμόδιες αρχές)

04. Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών

05. Tακτοποίηση αυθαιρέτων και ημιυπαίθριων χώρων