ΜΗΔΕΙΑΣ 35 | ΝΙΚΑΙΑ

Η οικοδομή έχει αποπερατωθεί  πλήρως και παραδοθεί. 

Διεύθυνση: Μηδείας 35 & Κυζίκου, Νίκαια

Μηδείας 35 | Νίκαια

Φωτογραφίες έργου