ΜΗΔΕΙΑΣ 35 | ΝΙΚΑΙΑ

Η οικοδομή είναι ακόμα υπο κατασκευή.

Διεύθυνση: Μηδείας 35 | Νίκαια
Μηδείας 35 | Νίκαια

Φωτογραφίες έργου