ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ανακαίνιση κατοικίας στην περιοχή της Πλατείας Αμερικής.