ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ

Εξωτερική ανακαίνιση κατοικίας στην περιοχή της Νίκαιας.