ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ολική ανακαίνιση κατοικίας στην περιοχή της Καλλιθέας.