ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην περιοχή της Νίκαιας.